190. L-Analetti - Konfuċju

190. L-Analetti - Konfuċju

  • €20,00
    Unit price per 


Traduzzjoni miċ-Ċiniż għall-Malti u noti, Salvatore Giuffrè

Editjar u reviżjoni, Sergio Portelli

 

Konfuċju (551-479 QK) huwa l-akbar ħassieb Ċiniż u wieħed mill-akbar ħassieba ta’ kull żmien. Il-filosofija tiegħu influwenzat il-ħajja ta’ ħafna nies matul is-sekli bl-istess mod kif għamlu Buddha u Ġesù. 


Konfuċju twieled fi żmien meta t-territorju taċ-Ċina tal-lum kien għadu maqsum f’diversi stati li kienu ta’ spiss jiġġieldu kontra xulxin. Huwa jidher l-ewwel bħala politikant li ppropona soluzzjonijiet oriġinali biex jitreġġgħu lura l-ordni u l-armonija fis-soċjetà ta’ żmienu.


It-tagħlim ta’ Konfuċju dwar il-moralità u l-virtù perfetta sar il-bażi li fuqha nħolqot it-tradizzjoni Ċiniża u ta’ bosta pajjiżi oħra fil-Lvant Imbiegħed. Bħal dak ta’ ħafna ħassieba oħra tal-qedem, it-tagħlim ta’ Konfuċju nġabar u nkiteb mid-dixxipli tiegħu wara li miet f’forma ta’ djalogi jew aforiżmi. L-Imgħallem jiggwida lill-bniedem fi triq lejn it-titjib u l-irfinar personali u lejn il-virtujiet u l-valuri meħtieġa biex dan ikun jista’ jgħix f’komunità armonjuża. It-tagħlim ta’ Konfuċju jista’ jittieħed bħala kliem ta’ għerf għal kulħadd, inklużi l-mexxejja tal-pajjiżi f’kull żmien.


L-Analetti huma maqsuma f’għoxrin ktieb u fihom it-tagħlim fundamentali tal-ħsieb Konfuċjan, fosthom il-benevolenza, il-pjetà filjali, l-importanza dwar it-twettiq tar-ritwali, is-sewwa, ir-rettitudni, il-lealtà u l-kuraġġ. 

 

SALVATORE GIUFFRÈ

Salvatore Giuffrè, magħruf ukoll bl-isem Ċiniż Qiao Feng  fost iċ-ċrieki akkademiċi fiċ-Ċina u ma’ studjużi Ċiniżi, huwa riċerkatur u Professur Assoċjat fil-lingwa u fil-letteratura Ċiniża fi ħdan id-Dipartiment tat-Teorija u tal-Prattika tat-Traduzzjoni fl-Università Internazzjonali ta’ Kimyo f’Tashkent, fl-Użbekistan. Il-formazzjoni akkademika tiegħu hija f’lingwi u f’kulturi kemm Ewropej kif ukoll tal-Asja tal-Lvant (Ċiniż u Ġappuniż). Għalkemm jippubblika prinċipalment studji akkademiċi dwar il-letteratura Ċiniża tal-Perjodu Repubblikan (1912-49), Salvatore jinteressa ruħu wkoll fil-letteratura Ċiniża klassika u komparata kif ukoll fil-filosofiji tal-Asja tal-Lvant. Qaleb poeżiji Ċiniżi għall-Ingliż, għat-Taljan u għall-Malti u qed jaħdem fuq it-traduzzjoni ta’ poeżiji Maltin għaċ-Ċiniż. Barra minn hekk, Salvatore huwa involut fit-tagħlim taċ-Ċiniż f'diversi livelli f’Malta u f’pajjiżi oħra. Ħadem fid-disinn tal-kurrikulu u ħejja l-assessjar taċ-Ċiniż bħala lingwa barranija fis-sistema tal-iskejjel u f’universitajiet f’Malta u barra.

 

SERGIO PORTELLI

Sergio Portelli huwa Professur u Kap tad-Dipartiment tat-Traduzzjoni, it-Terminoloġija u l-Interpretazzjoni fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta’ Malta. Qaleb għall-Malti xogħlijiet ta’ Borges, Unamuno, Moravia u San Girgor il-Kbir, u ppubblika bosta studji akkademiċi dwar il-letteratura komparata, it-traduzzjoni u l-letteratura Taljana. Għandu diploma fiċ-Ċiniż u jinteressa ruħu fil-kultura u l-letteratura taċ-Ċina.

F’din il-pubblikazzjoni għażel it-traduttur, ħadem miegħu fir-reviżjoni u editja n-noti sabiex il-qarrej ikun jista’ jifhem aħjar il-kunċetti ta’ Konfuċju u l-kultura li fihom issawru.